17030 kanál %1 blok %2: nedovolený index 2 pole

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byl programován přístup ke čtení nebo psaní proměnné pole s neplatným 2. indexem pole. Platné indexy pole musí být v definované velikosti pole a absolutních mezí (0 - 32 766).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit údaj elementů pole příkazu k přístupu podle definované velikosti.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.