300888 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Horní mez proudu MD 1181: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_2 (horní mez proudu adaptace)  je menší než dolní mez proudu MD 1180: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_1 (dolní mez proudu adaptace) .

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje MD 1181: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_2 (horní mez proudu adaptace) a MD 1180: $MD_CURRCTRL_ADAPT_CURRENT_1 (dolní mez proudu adaptace) a případně korigovat.

Pokračování programu

  Zobrazený alarm zmizí s odstraněním příčiny alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.