16794 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osa/vřeteno %3 není možné najetí do referenčního bodu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Uvedená osa je vlečená osa (osa Gantry) a nemůže proto najeti do referenčního bodu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Opravit technologický program.

-                Vypnout před najetím do referenčního bodu vazbu (vazby) této osy,

-                nebo nenajíždět do referenčního bodu.

Vlečená osa Gantry nemůže sama najíždět do referenčního bodu.

Pokračování programu
 

            Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.