16793 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osy %3 nelze měnit transformaci

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Uvedená osa je vlečená osa transformační soustavy. Při zapnuté vazbě nelze transformaci měnit.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Opravit technologický program.

-                Před změnou transformace vypnout vazbu (vazby) této osy,

-                nebo neměnit transformaci.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.