380040 Profibus-DP: Projekční chyba %1, parametr %2.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = příčina chyby

%2 = parametr

Profibus-DP nebyl vytvořen v SDB1000 v souladu s předpisem k projektování použitého NC systému.

Příčina chyby:                                                                                                          Par 1:

01 = SDB1000 obsahuje Slave bez diagn. slotu                  adresa Slave  

02 = SDB1000 obsahuje příliš mnoho zápisů slotů                    identifikátor

Odezva

NC není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní

Odpomoc

Je třeba kontrolovat, že SDB1000

obsahuje pro každý Slave jeden diagnostický slot a

pouze zápisy Slave relevantní pro aplikaci.

Existuje síce možnost přijmout do SDB1000 nadmnožinu Slavů, které jsou částečně relevantní pro různé koncové charakteristiky výrobku. Vede to však k přetížením NC systému vzhledem k požadavkům na kapacitu paměti a na dobu běhu a má být z tohoto důvodu zásadně zamezeno. V případě tohoto alarmu je třeba minimalizovat SDB1000.

Není-li možné odstranit alarm, obraťte se s textem chyby na výrobce řídicího systému.

Pokračování programu

VYP ZAP řídicí systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.