380021 Profibus-DP: Byl zaveden implicitní SDB1000.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Není k dispozici žádný uživatelsky specifický SDB1000.

Při rozběhu byl zaveden implicitní SDB1000.

NC systém je bez procesního periferního zařízení provozuschopný pro jedno uvedení do činnosti.

Alarm se vyskytuje při prvním zapnutí NC systému resp. jednorázově při ztrátě SDB1000 uloženého v zálohované RAM.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Vytvořit uživatelsky specifický SDB1000 a zavést do řídicího systému,

resp. přes MD 11240 vybírat a aktivovat standardní SDB1000.

Restartovat NC.

Vyskytne-li se alarm opět při dalším zapnutí NC systému, je chybný zavedený SDB1000 a musí být nově vytvořen.

Pokračování programu

Smazat alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.