380020 Profibus-DP: Chyba SDB1000 %1 pro zdroj SDB %2.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = příčina chyby

%2 = zdroj SDB1000

SDB1000 pro projektování Profibus-DP je chybný.

Příčina chyby:

01 = SDB1000 ve zdroji SDB1000 neexistuje.

02 = SDB1000 ve zdroji SDB1000 příliš velký.

03 = SDB1000 ve zdroji SDB1000 nelze aktivovat.

Zdroj SDB1000:

00 = implicitní SDB   ( navolení datem stroje MD 11240 = 0, není-li v řídicím systému zaveden žádný uživatelský SDB1000 )

01 = standardní SDB1 ( navolení datem stroje MD 11240 = 1 )

02 = standardní SDB2 ( navolení datem stroje MD 11240 = 2 )

...

100 = SDB1000 nacházející se v zálohované paměti (SRAM)

101 = uživatelský SDB100 nacházející se v systému souboru

102 = SDB1000 zaváděný nově do SRAM

Odezva:

Profibus-DP je neaktivní resp. pracuje podle implicitního SDB1000.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní

Odpomoc

Zkontrolovat MD 11240.

V případě zdroje SDB1000 = 100: Nově zavádět uživatelský SDB1000 do příslušného systému souborů  /_N_IBN_DIR/_N_SDB1000_BIN.

V případě zdroje SDB1000 = 101: zkontrolovat záložní akumulátory.

V případě zdroje SDB1000 = 102: postupte prosím při lokalizaci chyby jako u alarmu 380_001.

Je-li navíc hlášen alarm 380021, řiďte se pokynům daným k tomuto alarmu.

Není-li možné odstranit chybu podle tohoto postupu, obraťte se s textem chyby na výrobce řídicího systému.

Pokračování programu

VYP ZAP řídicí systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.