380003 Profibus-DP: Provozní porucha, příčina %1, parametry %2 %3 %4.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = příčina chyby

%2 = parametr 1

%3 = parametr 2

%4 = parametr 3

V cyklickém provozu došlo k provozní poruše na Profibus-DP

Příčina chyby:                                                                  Par 1:                                  Par 2:                     Par 3:

01 = neznámý alarm                                  třída alarmů                    logická adresa

02 = time-out cyklu DPM    skut. stav DPM     požad. stav DPM

03 = stav cyklu DPM     skut. stav DPM  požad. stav DPM  kód chyby DPM

04 = chyba cyklu DPM  skut. stav DPM  požad. stav DPM  kód chyby DPM

05 = neregistr. klient  číslo klientu   max. počet klientů

Třída alarmů: (srovnej s alarmem 380060)

Možné příčiny:

příčina chyby 01:

Porucha přenosu dat na Profibus-DP

příčiny chyby 02, 03, 04:

SDB1000 má chybný obsah

příčina chyby 02, 03, 04, 05:

Části systémového programu byly poškozeny

Odezva

NC není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní

Odpomoc

příčina chyby 01:

Zkontrolovat dodržení elektrických a poruchově technických předpisů pro Profibus-DP, posoudit kabeláž

Zkontrolovat zakončovací odpory zástrček Profibusu

 (předepsáno: na koncích vedení poloha ON, jinak poloha OFF)

- Zkontrolovat Slave

příčiny chyby 02, 03, 04:

Zkontrolovat SDB1000

příčina chyby 02, 03, 04, 05:

Postupte prosím při lokalizaci chyb jako u alarmu 380_001

Není-li možné odstranit chybu podle tohoto postupu, obraťte se s textem chyby na výrobce řídicího systému.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Restartovat program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.