300864 osa %1 pohon %2: nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz je možný pouze při aktivním měření v meziobvodu (MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) = 0). U staré verze hardwaru není  měření v meziobvodu možné, proto se objeví eventuálně dodatečné chybové hlášení 300765, když je u staré verze hardwaru nastavena regulační jednotka MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) = 0.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zapsat do data stroje MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí)  hodnotu nula nebo používat novou verzi hardwaru regulační jednotky.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.