300863 osa %1 pohon %2: neplatný nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota, zadávaná povelem G z NC, musí být v rozsahu 0 ... 7.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola parametrizace (povel G v NC).

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.