300725 osa %1 pohon %2: počet rysek snímače neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Počet rysek snímače odměřovacího systému motoru v datu stroje pro pohon 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) je nulový nebo větší než maximální omezení vstupu.
 

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nastavit počet rysek snímače odměřovacího systému motoru  v datu stroje pro pohon 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) podle použitého snímače.

(standardní nastavení odměřovacího systému motoru: 2 048 inkr./ot).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.