300724 osa %1 pohon %2: počet pólpárů neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

VSA (pohon posuvu):

Konfigurovaný počet pólpárů v datu stroje pro pohon MD 1 112: $MD_NUM_POLE_PAIRS (počet pólpárů motoru) je mimo dovolené meze oblasti.

HSA (pohon hlavního vřetene):

MD 1134: $MD_MOTOR_NOMINAL_FREQUENZY (jmenovitý kmitočet motoru) nebo MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru) není korektní.

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje MD 1112: $MD_NUM_POLE_PAIRS (počet pólpárů motoru), případně korigovat podle typového listu motoru.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.