300723 osa %1 pohon %2: konfigurace STS v osách není stejná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

U 2-osých modulů musí být konfigurace řídícího zařízení (STS) MD 1003: $MD_STS_CONFIG (konfigurace STS) identická pro obě osy.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat datum stroje pro pohon MD 1003: $MD_STS_CONFIG (konfigurace STS) a nastavit stejné bity pro obě osy modulu (standartní nastavení neměnit - odpovídá optimální konfiguraci).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.