300722 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru > jmenovitý proud výkonové části

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Připojený motor je na základě svého proudu naprázdno (MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CORRENT (proud naprázdno motoru)) příliš velký pro použitý výkonový člen (trvalý proud MD 1108: $MD_INVERTER_MAX_THERMAL_CORR (mezní proud výkonového členu))
 

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

Zkontrolovat projektování a zabudovat výkonový člen hodicí se k motoru.
Provést opětné uvedení do provozu.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.