1031 Link modul přenáší nespecifikovanou chybu %1 NCU %2  %3 %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = Hex. císlo, nespec. stav v stateOfLinkModules

%2 = NCU-Number

%3 = Příkaz z Link modulu na NCK

%4 = Stav vlastního linku

Tento alarm není uživatelskou chybou.

Případ NCU== 0
-> nebyl nalezen žádný parametr nerovný nule

Případ NCU není NULA
-> ve spoji s touto NCU byla zjištěna chyba, pro kterou NC nezná překlad. Chyba se vypíše jako číslo. Může být, že link modul jednotky NCU má novější verzi softwaru než NC.

Další parametry slouží pro lokalizaci chyb v softwaru NC/LINK-MODUL.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000)

 

Pokračování programu

 VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.