1030 Systémová chyba v link modulu, kód chyby %1  typ chyby %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = Hex. číslo Link-Error

%2 = Hex. číslo typu Link-Error

Tento alarm není uživatelskou chybou.

V softwaru link modulu se vyskytla interní chyba.

Za účely odstranění závady vypíše systém spolu s touto chybou dva parametry,

které umožňují závěr o příčině a místě chyby.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000)

 

Pokračování programu

 

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.