16796 kanál %1 blok %2: vazba není definována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Má být zapnuta vazba, jejíž parametry nejsou programovány ani projektovány.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit NC-PP nebo data stroje MD; vazbu programovat pomocí dat stroje MD nebo projektovat pomocí COUPDEF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.