16797 kanál %1 blok %2: vazba je aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Má být provedena operace, ve které nesmí být aktivní žádná vazba.
Na př. se pro aktivní vazby nesmí používat COUPDEL.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit NC-PP; pomocí COUPOF zrušit volbu vazby.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.