16798 Kanál %1 blok %2 osa %3 je řízenou osou a zakazuje otáčení osového kontejneru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Programovaná osa/vřeteno je aktivní ve vazbě jako řízená osa/řízené vřeteno. Při zapnuté vazbě nemůže být osový kontejner otočen.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Korigovat program součásti.

Vypnout vazbu(y) pro tuto osu/vřeteno před otáčením osového kontejneru nebo provést otočení osového kontejneru později.

Pokračování programu

  Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.