14730 kanál %1 blok %2: konflikt Centerless při aktivaci

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                -                Transformace Centerless se nesmí aktivovat, když:

1                -                je aktivní G96 regulované vřeteno je současně vřetenem master,

2                -                regulované vřeteno je v závislé soustavě,

         3                osy transformace Centerless se protínají s aktivní transformací a je aktivní nástroj,

4                -                pro brousící vřeteno nebo pro vřeteno podávacího kotouče jsou aktivní nástroje, které                nejsou                nástroji Centerless (T1, T2),

5                -                je aktivní konstantní obvodová rychlost podávacího kotouče.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

-                Zkorigovat technologický program.

0                -                Zkontrolovat data nástrojů.

1                -                Zkontrolovat data stroje MD.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.