14740 kanál %1 blok %2: nejsou k dispozici data nástroje pro broušení Centerless

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětle

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Pro broušení Centerless musí být data nástroje v
T1, D1 (brousící kotouč) příp.
T2, D1 (podávací kotouč).
Zde byla odhalena chyba.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

-                Změnit technologický program.

0                -                Zkontrolovat data nástroje.

1                -                Zkontrolovat data stroje MD.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.