10793 Kanál %1 blok %2 chybí druhý blok při lineární interpolaci s úhly

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Při programování dvou přímek s uvedením úhlů chybí druhý blok. Tento případ se vyskytuje tehdy, jestliže první subblok je současně posledním bloku v programu, nebo jestliže po prvním subbloku následuje blok se stopem chodu vpřed.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály
NC přepne do režimu sledování

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

Zrušit alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.