300737 osa %1 pohon %2: konfigurace 2 snímačů EnDat není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hardware MCU nedovoluje připojit dva absolutní snímače s rozhraním EnDat na jednu osu.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Odpojit jeden z absolutních snímačů:
Vyměnit odměřovací systém motoru tím, že se použije jiný motor nebo použít pro přímý odměřovací systém jiný snímač.
Korigovat příslušné zápisy v datech stroje in MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace měření skutečné hodnoty IM) nebo MD 1030: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG_DIRECT (konfigurace měření skutečné hodnoty DM).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.