300738 osa %1 pohon %2: číslo modulu pro odměřovací systém není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Přímý odměřovací systém byl NC-systémem přiřazen k ose, která nemá odměřovací systém motoru.

Tato chyba je pouze možná u 810D!

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

 

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

         Zkontrolovat konfiguraci přímého odměřovacího systému.

Viz NC-MD 30220: $MA_ENC_MODULE_NR a NC-MD 30230: $MA_ENC_INPUT_NR.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.