300736 osa %1 pohon %2: charakteristika Lh neplatná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje MD 1143: $MD_LH_CURVE_UPPER_SPEED (horní otáčky charakteristiky Lh)  je menší nebo rovná hodnotě v datu stroje MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení zeslabení pole) anebo hodnota v datu stroje MD 1144: $MD_LH_CURVE_GAIN (zesílení charakteristiky Lh) je menší než 100.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje

-   MD 1143: $MD_LH_CURVE_UPPER_SPEED (horní otáčky chakteristiky Lh)

-   MD 1144: $MD_LH_CURVE_GAIN (zesílení charakteristiky Lh)

-  MD1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení zeslabení pole), případně
  korigovat podle typového listu motoru.

-  Zavolat SIEMENS AG, SIMODRIVE-Hotline.

 

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.