300735 osa %1 pohon %2: otáčky zeslabení pole neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení seslabení pole) je menší nebo rovná nule.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zahájení zeslabení pole), případně korigovat podle typového listu motoru.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.