28005 NCU-Link: NCU %1 link-sdružení neběží synchronně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

Chybové hlášení modulu NCU-Link.

Při rozběhu NCU-Linku zjistila lokální NCU (na které je zobrazen alarm), že NCU s číslem podle parametru alarmu neběží synchronně.

Tato porucha ve spojení LINK může mít různé příčiny:

1. Data stroje, která projektují NCU-Link, nejsou na všech NCU stejná.

2. Doba IPO-taktu nebyla na všech NCU zvolena stejná

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat projektování dat stroje.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.