16300 kanál %1 blok %2: polynom s nulami ve jmenovateli není v rámci rozsahu parametrů dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Programovaný polynom ve jmenovateli (s PL [ ] = ... , tedy bez údaje geometrické osy) má jedno nulové místo v definované oblasti parametrů (PL = ...). Tím se stane podíl polynomů čiatele a jmenovatele nekonečným nebo neurčeným.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit polynomický blok tak, aby v polynomu ve jmenovateli nebylo žádné místo s nulou.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.