16200 kanál %1 blok %2: interpolace Spline a polynomická interpolace nejsou k dispozici

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Interpolace Spline a polynomická interpolace jsou doplňky, které nejsou obsaženy ve standartním provedení řídícího systému.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Neprogramovat interpolaci Spline a polynomickou interpolaci nebo doplnit potřebný doplněk.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.