16150 kanál %1 blok %2: neplatné číslo vřetena pro PUTFTOCF

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Číslo vřetena programované pro PUTFTOC nebo PUTFTOCF leží mimo dovolený rozsah čísel vřeten.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program. Existuje požadované číslo vřetena?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.