16400 kanál %1 blok %2: polohující osa %3 se nemůže zúčastnit Spline

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Osa přiřazená pomocí SPLINEPATH (n, AX1, AX2, ...) k soustavě Spline (n) byla pomocí POS nebo POSA programována jako polohující osa.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Polohující osu nepřiřazovat do soustavy Spline.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.