16410 kanál %1 blok %2: osa %3 není geometrickou osou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 =název osy, číslo vřetena

Byla programována geometrická osa, kterou nelze v aktivní transformaci (evtl. není momentálně aktivní žádná transformace) zobrazit v žádné ose stroje.

Příklad:
bez transformace:                polární souřadnicový systém s osami X, Z, a C
s transformací:                kartézský souřadnicový systém s X, Y, a Z na př. pro TRANSMIT.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zapnout druh transformace pomocí TRAORI (n) nebo neprogramovat geometrické osy, které se nezúčastňují transformační soustavy.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.