300000 harware sběrnice pohonu: DCM neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

DCM (Drive Communication Master, Asic na jednotce NCU , který přebírá řízení sněrnice pohonu), se při rozběhu nehlásí. Jako příčina poruchy 840D přichází v úvahu chyba hardwaru. (U FM-NC je možná také špatná konfigurace pomocí data stroje
NCK-MD 13 010: DRIVE_ LOGIC_NR).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Výměna jedntky NCU.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.