75000 alarm OEM

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Literatura: Aktuální text alarmu, popis chyby a opatření na odstranění alarmů OEM                
                  jsou obsaženy v Popisu OEM.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Viz Popis OEM.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.