300405 osa %1 pohon %2: neznámý alarm pohonu - kód 3%

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = servisní číslo

Servisní číslo hlášené pohonem není implementováno v NCK. Lze provést přiřazení k některému číslu alarmu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Nová inicializace pohonu.

Hledat příčinu může pouze tým vývoje.
Proto je bezpodmínečně nutné uvést označení chyb.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.