300404 osa %1 pohon %2: data stroje pro pohon obsahují jiné číslo pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V souboru dat stroje MD pohonu, který je zaváděn do pohonu, je číslo pohonu, které nesouhlasí s tímto pohonem.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Soubory s daty pohonu pro určité číslo pohonu nesmí být kopírovány do jiného pohonu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.