300403 osa %1 pohon %2: software a data pohonu mají jiné číslo verze

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Číslo verze stavu softwaru pohonu (VSA/HSA) musí souhlasit s číslem verze uloženým v datech stroje MD pohonu, poněvadž soubory dat stroje MD nejsou kompatibilní s různými verzemi softwaru.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Po výměně softwaru pohonu je nutno provést nové uvedední pohonů do chodu. Uložené soubory dat stroje MD řídícího systému staré verze nelze již bezprostředně použít. Pomocí "Tool - Uvedení do chodu" lze stará data uložit a opět použít.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.