300402 systémová chyba ve vazbě pohonu - kódy chyb %1, %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kód chyby 1
%2 = kód chyby 2

Došlo k interní chybě softwaru nebo k závažnému chybovmu stavu, který lze eventuálně odstranit hardwarovým resetem. Rozbor příčin však je pouze možný již několikrát zmíněným dealeram.
 
Při kombinaci kódů chyb (1077,X) měla by být zvětšena přidělená doba výpočtu pro
komunikační Sub-Task pohonu, a to datem stroje MD10140 $MN_TIME_LIMIT_NETTO_DRIVE_TASK (možné až na 500ms).
 
Je-li nahoře uvedený limit vyčerpán a alarm se stále vyskytuje, můžete nastavit MD10150 $MN_PREP_DRIVE_TASK_CYCLE_RATIO=1. Přitom je nutno si uvědomit, že zmenšením data MD10150 bude také zmenšen časový podíl přípravy na necyklické časové úrovni, což může vést k větším dobám cyklu bloku.

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontaktujte Vašeho místního zástupce.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.