300401 software pohonu typ %1: blok %2 neexistuje nebo je chybný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = typ pohonu
%2 = číslo bloku

Pro příslušný typ pohonu neexistuje software nebo je vadný.

Důležité pro fázi zkoušek.

Typ pohonu                1 = VSA
                         2 = HSA ( jako v datu stroje MD: DRIVE_TYPE!)
Číslo bloku                1 = software pohonu (kód)
                         2 = popisy dat (soubor ACC).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola nosiče dat (Jeida-Karte), případně vyměnit austauschen.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.