14270 kanál %1 blok %2: pól programován špatně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při určení pólu byla programována osa, která nepatří do navolené pracovní roviny.

Programování v polárních souřadnicích se vždy vztahuje k rovině zvolené pomocí G17G19. To platí také pro určení nového pólu pomocí G110, G111 nebo G112.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - smí být programovány pouze obě geometrické osy, které tvoří aktuální pracovní rovinu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.