14280 kanál %1 blok %2: polární souřadnice programovány chybně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Koncový bod indikovaného bloku byl programován jak v polárních souřadnicích (s AP=..., RP=...) tak v kartézském souřadnicovém systému (adresy os X, Y,...).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - pohyby os smí být uvedeny pouze v souřadnicovém systému.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.