14300 kanál %1 blok %2: superpozice ruční kliky aktivována chybně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Superpozice ruční kliky byla vyvolána chybně:

1.                U polohujících os:
         - superpozice ruční kliky programována v indexovací ose,
         - není programována žádná poloha,
         - FA a FDA programovány v bloku pro stejnou osu.

2.                U dráhových os:
         - není programována žádná poloha,
         - G60 není aktivní,
         - 1.skupina G špatná (pouze G01CIP).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.