14310 ruční kolo %1 konfigurace chybná nebo neaktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo ručního kola

nOd vstupů je použit pohon s neexistujícím číslem pohonu nebo
nneaktivní pohon pro přiřazení ručního kola (ENC_HANDWHEEL_MODULE_NR) popř. je použit měřicí obvod od osy, který harwarově není v pohonu.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

0                Nastaví se signály rozhraní.

1                Blok.NC-Start.

 

0                

1                 Odpomoc

Zkontrolovat vstupní konfiguraci (data stroje) a/nebo hardware pohonu.

0                Přeruší se naběhnutí.

 

0                

1                 Pokračování programu

VYP-ZAP NC systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.