14260 kanál %1 blok %2: úhel pólu je příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při novém určení pólu pomocí G110, G111 nebo G112 v polárních souřadnicích byl překročen rozsah hodnot úhlu pólu, který je uveden pod klíčovým slovem RP=....
Jeho rozsah je -360 až +360 stupňů s rozlišovací schopností 0,001 stupně.

Definice pojmů:

-                Údaj koncového bodu bloku s polárním úhlem a polárním poloměrem, vztažený k                aktuálnímu pólu (dráhové podmínky: G00/G01/G02/G03).

-                Nové určení pólu s úhlem pólu a poloměrem pólu, vztaženého ke vztažnému bodu                zvolenému pomocí G-funkce.

G110 ... poslední programovaný bod roviny
G111 ... nulový bod aktuálního souřadnicového systému obrobku (WKS)
G112 ... poslední pól.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - dovolené údaje polárního úhlu leží mezi hodnotami -360 stupňů a +360 stupňů s rozlišovací schopností 0,001 stupně.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.