14250 kanál %1 blok %2: poloměr pólu záporný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při novém určení pólu pomocí G110, G111 nebo G112 v polárních souřadnicích je poloměr pólu uvedený pod klíčovým slovem RP=... záporný. Dovoleny jsou pouze absolutní kladné hodnoty.

Definice pojmů:

Chyba! Textová značka není definována.                

         Údaj koncového bodu bloku s polárním úhlem a polárním poloměrem, vztažený k                aktuálnímu pólu (dráhové podmínky: G00/G01/G02/G03).

Chyba! Textová značka není definována.

         Nové určení pólu s úhlem pólu a poloměrem pólu, vztaženého ke vztažnému bodu                zvolenému pomocí G-funkce.

G110 ... poslední programovaný bod roviny
G111 ... nulový bod aktuálního souřadnicového systému obrobku (WKS)
G112 ... poslední pól.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - dovolené údaje polárního poloměru jsou pouze kladné absolutní hodnoty, které udávají vzdálenost mezi vztažným bodem a novým pólem. (Směr je určen polárním úhlem AP=...).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.