14210 kanál %1 blok %2: polární úhel je příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U údaje koncového bodu bloku s pojezdy s G00, G01, G02 nebo G03 v polárních souřadnicích byl překročen rozsah hodnot polárního úhlu, který je programován pod klíčovým slovem RP=.... Jeho rozsah je -360 až +360 stupňů s rozlišovací schopností 0,001 stupně.

Definice pojmů:

-                Údaj koncového bodu bloku s polárním úhlem a polárním poloměrem, vztažený k                aktuálnímu pólu (dráhové podmínky: G00/G01/G02/G03).

-                Nové určení pólu s úhlem pólu a poloměrem pólu, vztaženého ke vztažnému bodu                zvolenému pomocí G-funkce.

G110 ... k poslednímu programovanému bodu roviny
G111 ... k nulovému bodu aktuálního souřadnicového systému obrobku (WKS)
G112 ... k poslednímu pólu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - dovolené údaje polárního úhlu leží mezi hodnotami -360 stupňů a +360 stupňů s rozlišovací schopností 0,001 stupně.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.