300771 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - frekvence měniče není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V režimu AM (volba pomocí MD 1465 < MD 1146) jsou dovoleny pouze frekvence měniče mezi 4 a 8 kHz.

-  MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM)

-  MD 1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motorul)

 

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit MD 1100: $MD_PWM_FREQUENZY (frekvence modulace šířkou impulsů nebo deaktivovat provoz AM (nastavit hodnotu v MD 1465: $MD_SWITCH_SPEED_MSD_AM (přepínací otáčky HSA/AM) menší než hodnota v MD 1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru))..

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.