18006 kanál %1 blok %2: závažná chyba definice kanálově specifické chráněné oblasti %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo chráněné oblasti

Definici chráněné oblasti je nutno ukončit pomocí EXECUTE před stopem chodu vpřed. To platí také pro implicitně vybavené funkce jako na př. G74, M30, M17.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok s sebou reorganizovat.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm NC-Startem a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.