18100 kanál %1 blok %2: FXS[] byla přiřazena neplatná hodnota

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Momentálně jsou platné pouze hodnoty:

0:                "Zrušit volbu najetí do pevného bodu"

1:                "Zvolit najetí do pevného bodu".

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.