300767 osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Vlastní frekvence filtru požadované hodnoty otáček je větší než Shannonova frekvence ze snímacího teorému.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Vlastní frekvence v Hz filtru požadované hodnoty otáček musí být menší než převrácená hodnota dvou taktů regulátoru otáček.

Filtr požadované hodnoty otáček 1:

MD 1520 * 0.01 * MD 1514 < 1 /  ( 2 * MD 1001 * 31,25mircrosec)

Filtr požadované hodnoty otáček 2:

MD 1521 * 0.01 * MD 1517 < 1 /  ( 2 * MD 1001 * 31,25mircrosec)

-  MD 1520: $MD_SPEED_FILTER_1_BS_FREQ (vlastní frekvence BSP-
         Filtr požadované hodnoty otáček 1)

-  MD 1514: $MD_SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence-
         Filtr požadované hodnoty otáček 1)

-  MD 1521: $MD_SPEED_FILTER_2_BS_FREQ (vlastní frekvence BSP-
         Filtr požadované hodnoty otáček 2)

-  MD 1517: $MD_SPEED_FILTER_2_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence-
         Filtr požadované hodnoty otáček 2)

-  MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYCLE_TIME (takt regulátoru otáček)

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.